Ved dødsfald

I dagene efter et dødsfald skal man som pårørende, midt i sorgen, tage stilling til en masse spørgsmål og praktiske ting. De fleste henvender sig til en bedemand for at få hjælp til dette.
Det er bl.a.:


Før begravelsen har de pårørende en samtale med præsten, hvor I sammen forbereder begravelsen. I snakker om ønsker, vælger salmer og aftaler alt det praktiske. Måske har afdøde selv bestemt, hvordan han/hun gerne vil have det. Måske har de pårørende nogle ønsker. Ellers finder I ud af det sammen. Præsten vil også gerne høre lidt om den afdøde. Samtalen er også et godt sted at snakke om sorg, frustration, taknemmelighed og alle de andre følelser, der dukker op i forbindelse med et dødsfald. Husk at præsten også er der for at støtte og lytte.

Ikke medlem
Hvis afdøde ikke var medlem af folkekirken kan vedkommende ikke få en kirkelig begravelse. De pårørende står selv for ceremonien, afdøde kan blive begravet eller bisat i et kapel. Bedemanden kan være behjælpelig med det praktiske.


Læs mere om begravelse

folkekirkens hjemmeside kan du læse om ritualet ved begravelser og bisættelser.
Her kan du bl.a. også finde salmer og sorggrupper.

Info om gravsteder kan findes på siden gravstedstyper.