Menighedsrådsløftet

"Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighed at ville udføre det mig betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst"

Læs mere om menighedsråd her


Menighedsråd Vorde-Fiskbæk-Romlund

Officiel E-mail: 8565@sogn.dk

 

Formand
Mogens Vestergaard
 
Bollervej 5, 8831 Løgstrup
Tlf.: 23 86 60 10
Mail: mogensav@gmail.com

  

Næstformand
Birgit Kruse Christensen

Brunbankevej 14, 8831 Løgstrup
Tlf.: 60 66 23 82  
Mail: thorakruse@gmail.com     

 

Kasserer
Kristina Nørremark
Tlf.: 28 29 95 38
mail : snoerremark@gmail.com  

 

Kontaktperson
Poul Hoffmann Sørensen
 
Mølledalvej 15,8800 Viborg
Tlf.: 26 31 07 00
Mail: Poul@flatsberlin.dk   

 

Kirkeværge Vorde
Finn Jensen
  
Strandhaverne 1, 8831 Løgstrup
Tlf.: 21 27 48 43
Mail: hof@bulhus.dk   

 

Kirkeværge Fiskbæk
Hans Dalsgård

Romlundvej 35, 8831 Løgstrup
Tlf.: 61 46 82 07
Mail: swottenborg@gmail.com  

 

Anna Jensen
Mølledalvej 3,8800 Viborg
Tlf.: 86 64 73 41 / 61 78 73 41
Mail: thomas.anna.jensen@gmail.com   

 

Uffe Overgaard
Svanevej 12, Hjarbæk
Tlf: 31416609
Mail: uovergaard@hotmail.dk   

 

Kirkeværge Romlund
Martin Bach
(Udenfor rådet)
Tlf.: 20 89 77 08
Mail: martin.bach@privat.dk      

 

 

Menighedsråd Tårup-Kvols

Officiel E-mail: 8497@sogn.dk

 

Formand
Mogens Jakobsen
Virksundvej 26, 8831 Løgstrup
Tlf.: 86 64 29 49
Mail: mogens.kvols@gmail.com   

 

Næstformand
Henning Elving
Kvolsvej 1, 8831 Løgstrup
Tlf.: 86 64 35 75
Mail: he@henningelving.dk   

 

Kirkeværge
Preben Aaskov

Virksundvej 102, 8831 Løgstrup
Tlf.: 21 42 76 77
Mail: prebenaaskov@mail.dk   

 

Kontaktperson
Majbrith Annesen

Virksundvej 62, 8831 Løgstrup
Tlf.: 61 74 24 94
Mail: majbrithannesen@gmail.com

 

Kasserer
Malene Eigenbroth

Virksundvej 120, 8831 Løgstrup
Tlf.: 86 64 40 58
Mail: eig.knudby@fiberpost.dk


Menighedsrådsmøder

Menighedsrådsmøder i Vorde-Fiskbæk-Romlund-Taarup og Kvols holdes som hovedregel den 1. torsdag i hver måned (dog ikke august)

Mødet holdes fra kl. 19-21 i Løgstrup Sognegård