Vorde- Fiskbæk- Romlund Menighedsråd

Officiel E-mail: 8563@sogn.dk

 

 

 

Tårup- Kvols Menighedsråd

Officiel E-mail: 8497@sogn.dk

 

 

 

 

Medlemmer

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer


Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer.

De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig.

Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.

Se eventuelt bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk

Menighedsrådsløftet

"Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighed at ville udføre det mig betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst"