Gravstederne

Gravstederne bør holdes indenfor dansk kirkegårdstradition og så miljøvenligt som muligt.
Beplantning og vedligehold af disse foretages, så det ikke er til gene for andre gravstedsejere.

Hække er kirkegårdens ejendom og klippes af kirkegårdens personale.

Alle anlæg af forkanter foretages af kirkegården. Ved anlæg må plastic, fiberdug og lign. underlag ikke anvendes, der må ikke anvendes pesticider og endvidere vil alle glasvaser blive fjernet af sikkerhedshensyn.

For præcise detaljer omkring regler vedr. de enkelte gravsteder henvises til kirkegårdenes vedtægter og tillæg.

Søger du et bestemt gravsted kan det findes på findgravsted.dk


Traditionelle gravsteder

Gravsted beregnet til kister eller urner efter eget valg.
Det gravsted hvor der er størst frihed ved valg af beplantning, bundække, gravsten osv.
Kan passes af pårørende eller kirkegården.


Traditionelt urnegravsted

Denne type har færrest klausuler for beplantning m.v. og er det eneste type urnegravsted hvor pårørende kan vælge selv at anlægge og passe gravstedet


Kombination anlæg/plæne

Anlæg foretages af gravejer eller kirkegården.
Pårørende kan vælge selv at passe anlægsdelen af gravstedet eller lade kirkegården passe det, men der er obligatorisk indbetaling for hele fredningsperioden til pasning af plæne, som kirkegården holder.

Plade i plæne

Gravstenen er en plade af granit (40x60cm).
Der kan sætte buketter i vase nedgravet i plæne, men der kan ikke plantes blomster eller lignende. Gravstederne passes af kirkegården og der skal ved lejens start indbetales til vedligeholdelse for hele perioden.


Fællesplæne

Urnen nedsættes i plæne.
Ved den fælles mindesten kan der lægges blomster.
Fællesplænen passes af kirkegården og der skal ved lejens start indbetales til vedligeholdelse for hele perioden.