Du er her: 

Om kirkerne

I Vorde-Fiskbæk-Romlund-Tårup-Kvols Pastorat har vi 5 kirker, samt en fælles sognegård.

Klik på kirkerne og læs mere om dem og kirkegårdene, her kan du kan også finde kontaktoplysninger på kirkens ansatte.


Kirkegårdene

Kirkegårdene er et offentligt anlæg, hvor alle har adgang, derfor tilstræbes der af praktiske og æstetiske årsager en vis ensartethed. Alle kirkegårde har derfor et sæt vedtægter.

Pårørende kan selv anlægge og vedligeholde gravstedet (se de forskellige gravstedstyper)
-eller helt/delvist overlade arbejdet til kirkegårdens personale.
Hvis man ønsker det sidste, kan det enten ske ved oprettelse af Legat-gravsted, dvs. indgåelse af aftale for en flerårig periode mod betaling af et engangsbeløb til kirkens midler, eller ved løbende aftale med graveren og betaling efter regning.

Alle aftaler vedrørende gravstedets anlæg og vedligeholdelse træffes med graveren, der også udsteder og fornyer gravstedsbreve.
Aktuelle priser/takster fås ved henvendelse til kirkegårdens personale. Priserne reguleres hvert år den 1. januar.


Vorde Kirke
Fiskbæk Kirke
Romlund Kirke
Tårup Kirke
Kvols Kirke