Fødsel

VELKOMMEN TIL VERDEN  
Tillykke med den lille ny. Barnet har ved fødslen fået tildelt et CPR-nummer, når barnet er navngivet eller døbt bliver det registreret i CPR-registret og kort efter udsteder kommunen et sundhedskort til barnet.

Forældrene er gift: 
Er I gift, registreres fødslen og faderskabet automatisk efter fødslen og I har fælles forældremyndighed.

Forældrene er ikke gift:
Hvis forældrene ikke er gift skal der inden 14 dag udfyldes en "Omsorgs og ansvarserklæring", herved fastslås faderskabet og I får fælles forældremyndighed.
Hvis erklæringen ikke er udfyldt inden for de 14 dage  får Familieretshuset besked og der indledes en fadeskabssag. Læs mere om faderskab på Borger.dk

Medmoderskab: 
Læs mere på familieretshuset hjemmeside
eller på Borger.dk


Læs mere om: