Gudstjenester Løgstruphøje

Holdes som hovedregel den fjerde onsdag i hver måned kl. 14-16 (dog ikke i juli).

Næste gudstjenester på Løgstruphøje:
26. februar kl. 14-16
25. marts kl. 14-16
22. april kl. 14-16
27. maj kl. 14-16
24. juni
kl. 14-16

Menighedsrådsmøder

Menighedsrådsmøder i Vorde-Fiskbæk-Romlund-Taarup og Kvols holdes som hovedregel den 1. torsdag i hver måned (dog ikke august)

Mødet holdes fra kl. 19-21 i Løgstrup Sognegård

Andre arrangementer

Følg med her på siden, den bliver løbende opdateret med de aktuelle arrangementer.
Nogle af de mere faste er bl.a. børnefestival, sangaftener, "de små synger" samt markeringer af højtider på forskellige måder.